Õpilasürituse stsenaarium: Kohtumine Riho Terrasega (13. mai 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Madli-Maria Naulainen, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja / haridustehnoloog
Üritus sisestatud: 8. mai 2019. a. kell 10.29
Üritus muudetud: 8. mai 2019. a. kell 10.29
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Gümnaasiumiõpilaste kohtumine endise kaitseväe juhi Riho Terrasega
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
Toimumise aeg:
14.00
Toimumise koht:
Auditoorium
Sihtgrupp:
Gümnaasium
Kirjeldus:
-
Vastutaja:
Madli-Maria Naulainen
Korraldustoimkond:
Olle Arak

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)