Personaliürituse stsenaarium: Koostöötund. Ägedate õppeaasta lõpukoosolek (28. mai 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Madli-Maria Naulainen, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja / haridustehnoloog
Üritus sisestatud: 8. mai 2019. a. kell 09.55
Üritus muudetud: 8. mai 2019. a. kell 09.56
Ürituse sihtrühm:
Personalile
Toimumise aeg:
14.00
Vastutaja:
Madli-Maria Naulainen
Sisehindamise valdkonnad:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Õppeaasta arendustegevuse eesmärgid:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Ürituse/tegevuse kava:
Vaatame läbi selle õppeaasta tegevused, tagasisidestame, seame sihte uueks aastaks ja tegevusteks, räägime läbi vajadused.
(0s)