Personaliürituse stsenaarium: Koostööpäev (24. mai 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anu Saabas, õppealajuhataja
Üritus sisestatud: 6. mai 2019. a. kell 12.51
Üritus muudetud: 6. mai 2019. a. kell 13.11
Ürituse sihtrühm:
Personalile
Toimumise aeg:
24. mai kell 8 kuni 14
Vastutaja:
Toomas Takkis
Sisehindamise valdkonnad:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Õppeaasta arendustegevuse eesmärgid:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Ürituse/tegevuse kava:
Osakondade ja töögruppide koostööpäev.
(0s)