Personaliürituse stsenaarium: Koostöötund (14. mai 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anu Saabas, õppealajuhataja
Üritus sisestatud: 27. aprill 2019. a. kell 22.04
Üritus muudetud: 27. aprill 2019. a. kell 22.07
Ürituse sihtrühm:
Personalile
Toimumise aeg:
14. mai kell 14
Vastutaja:
Anu Saabas
Sisehindamise valdkonnad:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Õppeaasta arendustegevuse eesmärgid:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Ürituse/tegevuse kava:
Praktikapäevade töökavad (4.- 8. kl) on valmis ja vaadatakse klasside töörühmadega koos üle (valmis on ka töölehed jm jaotmaterjalid).
1. kooliaste kooskõlastab oma praktikapäevade tegevuskavad ja kannab kokkulepitud vormi.
(0s)