Personaliürituse stsenaarium: Metoodikanõukogu (14. mai 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anu Saabas, õppealajuhataja
Üritus sisestatud: 27. aprill 2019. a. kell 21.58
Üritus muudetud: 13. mai 2019. a. kell 12.02
Ürituse sihtrühm:
Personalile
Toimumise aeg:
14. mai kell 15 ruumis 404
Vastutaja:
Anu Saabas
Sisehindamise valdkonnad:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Õppeaasta arendustegevuse eesmärgid:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Ürituse/tegevuse kava:
Tunnijaotusest 2019/20 (valikained; õpirühmad). Õppeaastast 2019/20 (1. sept; kokkuvõtva hinnangu/hinde periood). Andekate arendamisest.
(0,01s)