Õpilasürituse stsenaarium: Nõmme muusikakooli sümfooniaorkestri kontsert (27. mai 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Laine Lehto, muusikaõpetaja
Üritus sisestatud: 25. aprill 2019. a. kell 21.48
Üritus muudetud: 26. mai 2019. a. kell 18.15
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Tutvustada õpilastele sümfooniaorkestrit ja selles mängivaid instrumente, esitada noortele huvipakkuvat repertuaari.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Esmaspäeval, 27. mail kell 11:00-11:45
Toimumise koht:
KG aula
Sihtgrupp:
4.-11. klassid
Kirjeldus:
Proov ja pillide ülespanek 9:30-10:45.

Aulas toimub 45 minuti pikkune kontsert, kus kuulajatele tutvustatakse sümfooniaorkestri koosseisu. Kollektiivi esituses kõlavad noortepärased seaded. Ühe laulu esitab koos orkestriga ka meie kooli 11.a klassi õpilane Sten-Erik Liiv.

Kontserdil osalevad klassid: 4.c, 5.b, 5.d, 6.a, 6.b ja 11.a.
Vastutaja:
Laine Lehto
Korraldustoimkond:
Laine Lehto, Tiiu Smidt, Arvi Tanila.

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)