Õpilasürituse stsenaarium: 12. klassi Tutipäeva aktus (17. aprill 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 22. märts 2019. a. kell 16.29
Üritus muudetud: 15. aprill 2019. a. kell 13.15
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Traditsiooniline tutipäeva aktus, millega tähistatakse 12. klasside tundide lõppu. Nüüd on jäänud veel kõige tähtsam - eksamite edukas sooritamine. Meenutamine ühiselt veedetud kooliteed.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • suhtluspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • keskkond ja jätkusuutlik areng
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
10.30- Puu istutamine lennuga
11.00 Klassijuhatajatund
12.00 Aktus
- Tutijooks
Toimumise koht:
Aula
Sihtgrupp:
12.klass
Kirjeldus:
Klassijuhataja tund 11.00
12. a – 407
12. b – 408
12. c – 002
1. klassid 12ndike juurde kell 11.40

7.-11. klass moodustab spaleeri (info klassijuhatajatelt)

Koolikella saatel tulevad 12. klassid saali

Aktuse korraldusest
Kooli laul
1. klasside tervitus
10ndate klasside tervitus
Sõnavõtud
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
1. klasside klassijuhatajad, 10. klasside klassijuhatajad, 11. klasside klassijuhatajad, 12. klasside klassijuhatajad, muusikaosakond, IT osakond

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)