Personaliürituse stsenaarium: Koostöötund (30. aprill 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anu Saabas, õppealajuhataja
Üritus sisestatud: 19. märts 2019. a. kell 09.41
Üritus muudetud: 29. aprill 2019. a. kell 08.50
Ürituse sihtrühm:
Personalile
Toimumise aeg:
30. aprill kell 14
Vastutaja:
Anu Saabas
Sisehindamise valdkonnad:
Muutunud õpikäsitluse rakendamine
Õppeaasta arendustegevuse eesmärgid:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Ürituse/tegevuse kava:
Tagasiside loovtööde korralduse jm kohta juhendajatelt ja hindajatelt (personaalne).
Ettepanekud arenguteks uute loovtööde koostamisel.
Lingid saadetud ops-listi 28.04.
(0s)