Õpilasürituse stsenaarium: KG Laululind 2019 (19. märts 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anita Kangur, muusikaõpetaja
Üritus sisestatud: 11. märts 2019. a. kell 16.11
Üritus muudetud: 12. märts 2019. a. kell 15.26
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
KG Laululinnu võistluse eesmärk on selgitada välja parimad 1.- 4. kl. laululapsed.
Hoiame kooli traditsioone - kanname edasi ja arendame kõike väärtuslikku, mis varem loodud.
Väärtustame koostööd ja osalust ühise eesmärgi saavutamiseks, arvestades erinevate osapoolte huve.
Väärtustame võimetekohast õppimist, isiksuse arengut ja vaimsust.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Kell 16.30 - 3.- 4.klass
Kell 18.30 - 1.- 2.klass
Toimumise koht:
KG aula
Sihtgrupp:
Algklasside õpilased, õpetajad, lapsevanemad.
Kirjeldus:
KG Laululind toimub võistluskontserdina:
kl. 16.30 3.-4.klassid,
kl. 18.30 1.-2.klassid.
Vastutaja:
Anita Kangur
Korraldustoimkond:
KG muusikaõpetajad

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)