Õpilasürituse stsenaarium: Suur Teatriõhtu 2018 (22. november 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Lelet Aavik-Part, klassiõpetaja
Üritus sisestatud: 5. september 2018. a. kell 13.30
Üritus muudetud: 21. november 2018. a. kell 18.28
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Läbi praktilise teatritegevuse anda õpilastele võimalus eneseavastamiseks – oma isiksuse mõistmiseks ja mitmekülgseks arendamiseks. Samuti arendada loovust, fantaasiat, esinemisjulgust, suhtlemisoskust, kujundada analüüsivõimet ja koostöövalmidust ning äratada huvi teatri kui kunstiliigi vastu.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
  • kultuuriline identiteet
  • teabekeskkond
  • tehnoloogia ja innovatsioon
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Algusega 18.00
Toimumise koht:
KG aula
Sihtgrupp:
10.-12. klassid
Kirjeldus:
Suur Teatriõhtu 2018 "Reis ümber maailma"

Fadcebooki üritus: https://www.facebook.com/events/461302631045256/?active_tab=discussion

Täpsem juhend leitav siit: https://www.oesel.ee/meiekg/index.php?s=4165


Ürituse kava:
1.11.c “Sürpriis”
2.11.a “Vaksal”
3.10.c “Mõtted suuremad kui reaalsus”
4.10.a “Ma ei suuda enam”
5.12.b “Koosolek”

VAHEAEG 20 MINUTIT (koolisööklas avatud teatrikohvik!)

6. 10.b “Armsamaga reisile”
7. 12.c “Suure vale teooria”
8. 11.b “Ajurünnak”
9. 12.a “Ümber, ümber, ümbri”

VAHEAEG 45 MINUTIT- (koolisööklas avatud teatrikohvik!)
Autasustamine

Üritus kestab orienteeruvalt 3,5 h.


*Avatud on teatrikohvik, muusikalise vahepalaga. Maksmine sularahas!
* Lavale on võimalik saata lilli, kingitusi. Enne ürituse algust tuua need aula ette.
*Auhinnalaua katmist toetavad kohalikud ettevõtted ja Kuressaare Gümnaasium.
Vastutaja:
Lelet Aavik
Korraldustoimkond:
Lelet Aavik
Eesti keele õpetajad.
Kristin Lauri
Merle Rekaya
Kuressaare Gümnaasiumi õpilased.

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)