Õpilasürituse stsenaarium: Vilistlased kooli - külas Erko Niit (19. aprill 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Laine Lehto, muusikaõpetaja
Üritus sisestatud: 10. aprill 2018. a. kell 23.09
Üritus muudetud: 17. aprill 2018. a. kell 11.57
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Tutvustada õpilastele kooli tuntud vilistlasmuusikuid.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
12:00-12:45 kohtuvad 10.a, 8.a, 10.c, 2.b ja 8.c.
13:00-13:45 kohtuvad 9.c, 7.a, 9.b ja 8.b.
Toimumise koht:
aula
Sihtgrupp:
2.-12. klassid
Kirjeldus:
Kooli juubeliaasta raames toimuvad igakuised kohtumised KG tuntud vilistlasmuusikutega. Seekord on külas kitarrist ja pedagoog Erko Niit 28. lennust. Kohtumisel aulas osalevad 7.-12. klassid.
Vastutaja:
Laine Lehto
Korraldustoimkond:
Arvi Tanila - heli, Gert Lutter - fotod.

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)