Õpilasürituse stsenaarium: Kuressaare linna 455 sünnipäevale pühendatud fotojaht-viktoriin (20. aprill 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kaja Puck, psühholoog, psühholoogia õpetaja
Üritus sisestatud: 6. aprill 2018. a. kell 09.24
Üritus muudetud: 12. aprill 2018. a. kell 07.34
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Aktiivne, lõbus ja sotsiaalne fotojaht-viktoriin viib tutvuma Kuressaare linnuse ümbruses olevate vaatamisväärsustega ning annab selle käigus ülevaate linna ajaloost ja elu-olust. Pühendatud linna 455 sünnipäevale.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
6. klassid kell 9.00
4. klassid kell 10.00
5. klassid kell 11.00
Toimumise koht:
Kogunemine KG ees, seejärel lossipark
Sihtgrupp:
4.-6. klass
Kirjeldus:
On vaja üles otsida töölehel kujutatud kohad ja pildistada samas kohas võimalikult loominguline foto, millel on jäädvustatud meeskonnaliikmed. Iga pildi juures on vihje, kuidas meeskonnaliikmeid tuleks fotol kujutada.
Töölehel on ka põnevaid ülesandeid ja küsimusi Kuressaare vaatamisväärsuste kohta.
Vastutaja:
Kaja Puck
Korraldustoimkond:
Kaja Puck, Leelo Laus

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)