Õpilasürituse stsenaarium: KG vs SÜG võrkpallis (17. aprill 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Maria Koppel, huvijuht
Üritus sisestatud: 5. aprill 2018. a. kell 15.25
Üritus muudetud: 5. aprill 2018. a. kell 15.25
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Traditsioonide jätkamine. Oma kooli esindamine ja ühtsustunde säilitamine. Sportliku eluviisi propageerimine.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • suhtluspädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • teabekeskkond
  • tervis ja ohutus
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
17.00
Toimumise koht:
Kuressaare Spordikeskus
Sihtgrupp:
1.-12.klass
Kirjeldus:
2018.aasta sportmängude karikavõistluste TEINE kohtumine toimub 17. APRILLIL algusega kl 17:00 Kuressaare Spordikeskuses ja siis selgub, kumb linna gümnaasium on parem VÕRKPALLIS.
OLE KOHAL JA AITA OMAD VÕIDULE!

Võistluse JUHEND:

Võistluse eesmärk:
• selgitada välja Kuressaare linna parim gümnaasium sportmängudes
• populariseerida sportmänge ja tõsta nende alade meisterlikkuse taset Kuressaare linna koolinoorte seas
• aktiviseerida oma kooli spordipublikut läbi kahe kooli omavahelise konkurentsi

Võrkpalli võistlused toimuvad teisipäeval, 17. aprillil 2018.a. Kuressaare Spordikeskuses, algusega kell 17.00 tütarlastele ja algusega kell 18.15 noormeestele.

Võistluste süsteem:
Kõigil aladel mängitakse ala rahvusvaheliste reeglite järgi.
Korvpallis on tütarlaste mänguaja pikkus 4 x 8min ja poeglastel 4 x 10min; võrkpallis mängivad tütarlapsed kolmest geimist parima ja poeglapsed viiest geimist parima süsteemis; jalgpallis on tütarlaste mänguaja pikkus 2 x 25min ja poeglastel 2 x 40min (viigilise tulemuse korral selgub võitja karistuslöökide seeria järel).
Üldvõitja selgub kõigi tütarlaste ning poeglaste mängude järel punktide liitmise teel (iga võit annab võitja koolile 1 punkti, kaotus 0 punkti). Võrdsete punktide korral määrab üldvõitja viimase võistlusmängu (poiste jalgpalli) tulemus.

Autasustamine:
Mõlema kooli iga spordiala parimat mängijat autasustatakse eriauhinnaga. Iga mängu võitjat võistkonda autasustatakse vahetult pärast mängu lõppemist sportliku eriauhinnaga. Üldkokkuvõttes parimat poeglaste võitjat kooli ja tütarlaste võitjat kooli autasustatakse karikaga. Üldvõitjat kooli autasustatakse spordikooli poolt väljapandud rändkarikaga ja eriauhinnaga.
Vastutaja:
Maria Koppel
Korraldustoimkond:
Võistlusi viib läbi Saaremaa Spordikool koostöös gümnaasiumide kehalise kasvatuse õpetajatega.

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)