Õpilasürituse stsenaarium: Saare maakonna algklasside näitemängupäev (17. aprill 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Maria Koppel, huvijuht
Üritus sisestatud: 5. aprill 2018. a. kell 12.00
Üritus muudetud: 5. aprill 2018. a. kell 12.00
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Eesmärk: Selgitada välja maakonna esindaja üleriigilisele 1.-4. klasside teatritruppide festivalile, mis toimub 11.-12.mai 2018 Rõngus, Tartumaal
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
14.00
Toimumise koht:
Kuressaare Gümnaasiumi aula
Sihtgrupp:
Osalema ootame igast maakonna koolist ühte algklasside näitetruppi (1.-4. kl õpilased).
Kirjeldus:
Etenduse pikkus ei tohi ületada 20 minutit.
Hinnatakse:
repertuaari valikut
köitvust ja esitamislusti
näitlejameisterlikkust
korrektsust ja stiilsust
terviklikust
eakohasust

Etendusi hindab viieliikmeline ˛ürii, kes annab välja Grand Prix ja 2 laureaadi tiitlit. Lisaks parima poiss-näitleja ja parima tüdruk-näitleja auhinna ning eriauhinnad.
Vastutaja:
Maria Koppel
Korraldustoimkond:
Maria Koppel, Kristin Lauri, MTÜ Saaremaa Noorsootöö

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)