Õpilasürituse stsenaarium: Küber-ja koolikiusamise teemaline seminar (23. märts 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Piret Tenno, sotsiaalpedagoog
Üritus sisestatud: 7. märts 2018. a. kell 14.57
Üritus muudetud: 13. märts 2018. a. kell 09.04
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Seminari eesmärgiks on teadvustada õpilastele kooli- ja küberkiusamise mõjust ja võimalikest tagajärgedest.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • tervis ja ohutus
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Kl. 8.05- 14.45 4.-7. klassidele igale klassile eraldi.
Toimumise koht:
Klass 308
Sihtgrupp:
4.-7.klasside õpilased
Kirjeldus:
-
Vastutaja:
Piret Tenno
Korraldustoimkond:
Kaja Puck, Piret Tenno, Leelo Laus

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)