Õpilasürituse stsenaarium: Küber- ja koolikiusamise teemaline seminar (22. märts 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Piret Tenno, sotsiaalpedagoog
Üritus sisestatud: 7. märts 2018. a. kell 14.55
Üritus muudetud: 13. märts 2018. a. kell 09.04
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Seminari eesmärgiks on teadvustada õpilastele kooli- ja küberkiusamise mõjust ja võimalikest tagajärgedest.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • tervis ja ohutus
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Kell 8.05- 14.45
4. -7 klassid vastavalt koostatud ajakavale iga klass eraldi
Toimumise koht:
Ruumis 306
Sihtgrupp:
4.-7. klasside õpilased
Kirjeldus:
-
Vastutaja:
Piret Tenno
Korraldustoimkond:
Piret Tenno, Kaja Puck,Leelo Laus

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)