Õpilasürituse stsenaarium: KG Laululind (20. märts 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Mai Rand, muusikaõpetaja
Üritus sisestatud: 6. veebruar 2018. a. kell 14.13
Üritus muudetud: 13. märts 2018. a. kell 11.50
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Hoiame kooli traditsioone - kanname edasi ja arendame kõike väärtuslikku, mis varem loodud.
Väärtustame koostööd ja osalust ühise eesmärgi saavutamiseks, arvestades erinevate osapoolte huve.
Väärtustame võimetekohast õppimist, isiksuse arengut ja vaimsust.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • õpipädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Kl. 16.30 - 3.-4.klass
kl. 18.30 - 1.-2.klass
Toimumise koht:
KG aula
Sihtgrupp:
Algklasside õpilased, õpetajad, lapsevanemad.
Kirjeldus:
KG Laululind toimub 20.03 2 võistluskontserdina:
kl. 16.30 3.-4.klassid,
kl. 18.30 1.-2.klassid.
Vastutaja:
Mai Rand
Korraldustoimkond:
KG muusikaõpetajad.

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)