Õpilasürituse stsenaarium: Projektipäev (20. oktoober 2017. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Heidi Carolina Martinsaari, matemaatikaõpetaja
Üritus sisestatud: 11. oktoober 2017. a. kell 09.50
Üritus muudetud: 16. oktoober 2017. a. kell 13.36
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Antud projektipäeva eesmärk on võimaldada traditsioonilisest õppetunnist erinevaid tegevusi.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
1. - 5. tund
Toimumise koht:
Kool, Linn
Sihtgrupp:
1. - 12. klass
Kirjeldus:
1. - 3. tund tunniplaani järgselt

- soovitatavad teemad tundides on järgmised:
1) Vilistlane külla
2) Joonistamine ja viktoriin teemal KG40
3) Ettelugemine (tulenevalt Ettelugemispäevast)
4) Oma aine sidumine reaalainetega


4. - 5. tund vastavalt kooliastmetele

I kooliaste: 3. klassid kohtuvad lastekirjaniku Mika Keräneniga kultuurikeskuses, 1.-2. klassid nuputavad ja teevad peast arvutamist klassiõpetaja eestvedamisel.

II kooliaste: 4. b, 5.a, 5.b klassid kohtuvad samuti Mika Keräneniga kultuurikeskuses, ülejäänud klassid valivad ühe järgmistest tegevustest: 1) ettelugemisega nuputamine (matemaatikaõpetajad toetavad), 2) loodusviktoriin (õp Gerta Nurk koostab), 3) ristsõna koostamine teemal KG40 või EV100.

III - IV kooliaste: Loov ja sportlik liikumine Kuressaares ja selle lähiümbruses teemal KG40 või EV100. Töö toimub 6 - 10 liikmelistes gruppides, kes saadavad oma töö grupitöö lõpus aadressile projektipaev@oesel.edu.ee. Klassijuhataja ja õpilased saavad juhise aadressilt
https://www.oesel.ee/projektipaev.pdf
(NB! Jälgida juhist hoolikalt! )
ning klassijuhataja koordineerib õpilaste gruppidesse jagunemist.
Sissekanded eKooli teeb 1. - 3. tunnist aineõpetaja ja 4. - 5. tunni kohta klassijuhataja.
Vastutaja:
Signe Vahkal
Korraldustoimkond:
Reaalaineteosakond

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)