Õpilasürituse stsenaarium: Koolisõrmuste aktus (20. märts 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Maria Koppel, huvijuht
Üritus sisestatud: 4. september 2017. a. kell 12.29
Üritus muudetud: 14. märts 2018. a. kell 10.05
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Tegemist on meie kooli traditsioonilise üritusega, millega tähistatakse ühtlasi gümnaasiumistuudiumi poole peale jõudmist. Õpilased on tellinud omale lõpusõrmused, mis siis tseremoniaalselt kätte jagatakse.
Ürituse eesmärgiks on austada kooli traditsioone, õpetada vastutama oma valikute ja endale võetud kohustuste eest.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
10.45
Toimumise koht:
aula
Sihtgrupp:
11.klassi õpilased
Kirjeldus:
Riietus pidulik: poistel ülikond või tumedad püksid ja triiksärk, tüdrukutel tume seelik ja hele ühevärviline pluus, tekkel.

Kuressaare Gümnaasiumi 11. klasside koolisõrmuste aktuse korraldus on järgmine: Alustame kooli lipu sissetoomisega. Kooli laul. Sõna saab õppealajuhataja Maidu Varik. Peale õppealajuhataja sõnavõttu jagavad 12. klassi õpilased kätte sõrmused ning seejärel palume siia igast klassist sõrmusevande lugeja. Vande ajal asetavad vande lugejad sõrmuse endale sõrme ning vande lõpus on kõigil gümnasistidel õigus sõrmused sõrme panna. Aktuse lõpetab kooli lipu väljaviimine.
Vastutaja:
Maria Koppel
Korraldustoimkond:
klassijuhatajad
11. klassi õpilased
muusikaosakond

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)