Kendama võistlus!

Registreerimine ei ole avatud!

Registreerimine ei ole avatud!

Registreerimine avatakse 11. detsembril kell 08.00 ja lõpeb 14. detsembri südaööl.

1.-3. klass esmaspäeval, 16. detsembril kell 13:30 aulas.

4.-7. klass teisipäeval, 17. detsembril kell 13:30 aulas.

Võisteldakse lendude kaupa 1. klass, 2. klass, 3. klass jne.

Moodustatakse 4-liikmelised grupid. Võisteldakse viie miinuse süsteemis.

Esimene grupis olev võistleja näitab ette triki, ülejäänud grupis olevad liikmed teevad trikki järgi.

Igal grupis oleval liikmel on kaks katset. Katse mittesooritamisel lisandub võistlejale miinus. Grupi järgmine liige näitab ette järgmise triki.

Kordub sama asi, kuni mängijad hakkavad viie miinusega grupist välja langema. Võitja liigub edasi järgmisele tasandile ning läheb vastamisi teiste gruppide võitjatega.

Viimasele tasemele jõudjad selgitavad välja auhinnalised kohad.

Õpilasele

Valikut tegema: edasi.

Valikud

Vaata nimekirju
valikute kaupa, klasside kaupa