Sooviavaldus Kuressaare Gümnaasiumi X klassi astumiseks

Lp. õpilane!

Käesolev avaldus on aluseks eelregistreerimisele KG X klassi. Vastuvõtutingimuste kohta loe lähemalt Vastuvõtt X klassi. Kool tagab esitatud isikuandmete diskreetsuse. Küsimused: Maidu.Varik@oesel.edu.ee.

Kontrolli kas minu andmed on juba kirjas

Sisesta siia oma isikukood:


Avaldus

eesnimi: *

perekonnanimi: *

isikukood: *

kodune aadress: *

telefon:

e-posti aadress:

lõpetan 9. klassi (kool): *

9. klassi juhataja: *

Minu veerandihinded IX klassi juba lõppenud veeranditel olid (juba lõppenud veeranditel kokku):

hinded "5": *

hinded "4": *

hinded "3": *

Olen õppinud järgmisi võõrkeeli:

1. võõrkeel:

2. võõrkeel:

3. võõrkeel:

Soovin õppida Hiina keelt:

minu lemmikõppeained:

minu eeskuju(d):

hobid:

peale gümnaasiumi lõpetamist tahan edasi õppida (kus ja kelleks):

* kohustuslikud väljad