Bioloogia: 7b

Autor:

Reene Kanemägi

bioloogiaõpetaja

Kontakt: reene@oesel.edu.ee

Loodud: 24. märts 2011. a. kell 11.17
Muudetud: 24. märts 2011. a. kell 11.32

Õppeaasta: 2010/2011

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime?

Õpilane oskab eristada:

kahepaiksete, roomajate, lindude ja imetajate tähtsamaid esindajaid

teab
- kahepaiksete, roomajate, lindude ja imetajate siseehituse ja välisehituse ning sigimise eripärasid
-kahepaiksete, roomajate, lindude ja imetajate tähtsust looduses ja inimese elus

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa)

13. nädal
1. Kahepaisete välisehitus
2. Kahepaiksete siseehitus

14. nädal
1. Roomajate välisehitus
2. Roomajate siseehitus

15. nädal
1. Kontrolltöö (Kahepaiksed, roomajad)
2. Lindude välisehitus


16. nädal

1. Lindude siseehitus
2. Lindude ränded

17. nädal

1. Imetajate välisehitus
2. imetajate siseehitus

18. nädal

1. Imetajate sigimine
2. Kordamine ( Linnud, imetajad)

19. nädal

1. Kontrolltöö (Linnud, imetajad)
2. Imetajate tähtsus looduses

20. nädal

1. Imetajate tähtsus inimese elus
2. Kokkuvõtted

Milliseid oskusi õpilased saavad?

Õpilased oskavad eristada erinevaid loomarühmi.
Oskavad lugeda jooniseid ja skeeme
Oskavad koostada erinevaid toiduahelaid
Teavad loomade tähtsust looduses ja inimese elus

Hindamine

Veerandi jooksul kaks kontrolltööd. Lisaks hinnatakse tunnitöid ja töövihiku täitmist tundides. Hindamine vastavalt vabariiklikule hindamisjuhendile.