Ajalugu: 7a, 7b, 7c

Autor:

Anne Mets

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 16. märts 2015. a. kell 07.04
Muudetud: 16. märts 2015. a. kell 07.04

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime?

Õpilane saab teada,kuidas mõjutasid varauusaegset ühiskonda maadeavastused,tehnoloogia areng ja reformatsioon
.......kinnistab oskust koostada mõistekaarti ja laiendatud kava
.......töötab ajalookaardiga ja koostad lihtsamaid skeeme
.......väljendab end suuliselt ja kirjalikult
.......asetab end minevikus elanud inimese olukorda

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa)

I NÄDAL 1.Tutvumine ainekaardiga.Koolid ja haridus. §45
2.Ülikoolid ja õpetlased. §46
II NÄDAL 1.Tehnoloogia ja meditsiin.§47
2.Kokkuvõtlik kordamine.
III NÄDAL 1.KONTROLLTÖÖ NR.4-1 Renessanss ja humanistid. §48
2.Suured maadeavastused.§49
IV NÄDAL 1.Euroopa koloniaalajastu algus.50
2.Varauusaegne riik.§51
V NÄDAL 1.Reformatsioon.§52
2.Vastureformatsioon.§53
VI NÄDAL 1.Muutused igapäevaelus.§54
2.Kevadpüha.
VII NÄDAL 1.Reformatsioon ja Liivi .§55
2.Eesti Rootsi valduses.§56
VIII NÄDAL 1.Kokkuvõte ja kordamine.
2.Kokkuvõtlik kordamine.
IX NÄDAL 1.KONTROLLTÖÖ NR.4-2
2.Kokkuvõte kontrolltööst ja õpitust.
X NÄDAL 1.Kuressaare linna elav ajalugu.
2.Kursuse lõpetamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad?

Õpilane oskab iseloomustada Eesti arengut, 16.sajandi majanduse ja linnade arengut, sealhulgas kodulinna arengut ning reformatsiooni mõju
............... seletab Liivi sõja põhjusi ja tgajärgi
............... seletab ja kasutab kontekstis mõisteid MAADEAVASTUSED,REFORMATSIOON,RENESSANSS,HUMANISM
...............teab kes olid KOLUMBUS, MARTIN LUTHER, LEONARDO da VINCI, iseloomustab nende tegevust
...............oskab koostada mõistekaarti ja laiendatud kava

Hindamine

Veerandi hinne koosneb 2 kontrolltöö hindest,Kuressaare linnna ajaloo tundmise hindest ja töö protsessis saadud hinnete põhjal kujunenud arvestuslikust hindest.
Kuressaare linna ajaloo hinne saadakse linnamängus osalemisega
Protsessihinnetena hinnatakse kodutöid suulise või kirjaliku vastamisena ja tunnitöid( tunnikontrolle, atlase kasutamise oskus).
KONSULTATSIOONITUND on KOLMAPÄEVITI KELL 14.45-st alates.
Järelvastamised kokkuleppel konsultatsiooni ajal.