A-võõrkeel: 12c

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 24. märts 2020. a. kell 09.29
Muudetud: 24. märts 2020. a. kell 09.33

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, III kursus

Kestvus: 3 tundi

Miks me seda ainet õpime?

Kursus on 12.klassi õpilastele, kes teevad riigieksami inglise keeles, et saada vastavat kogemust ja harjutada riigieksamiks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa)

I nädal
Phrasal verbs & expressions with ON; review units 8-9
Review u.10-11
Progress test units 8-11

ERIOLUKORD
II nädal
1.-3.varasemad riigieksamid/keelestruktuuride kordamine/individuaalne suuline harjutamine/individuaalne nõustamine

III nädal
1.-3.varasemad riigieksamid/keelestruktuuride kordamine/individuaalne suuline harjutamine/individuaalne nõustamine

IV nädal
1.-3.varasemad riigieksamid/keelestruktuuride kordamine/individuaalne suuline harjutamine/individuaalne nõustamine

V nädal
1.-3.varasemad riigieksamid/keelestruktuuride kordamine/individuaalne suuline harjutamine/individuaalne nõustamine

VI nädal
eesti keele riigieksam/ inglise keele eksami konsultatsioonid

Milliseid oskusi õpilased saavad?

Õpilastel teavad:
-missugused on riigieksami osad
-missugune riigieksamitöö raskusaste ja missuguseid ülesande tüüpe eksamitöös esineb
- individuaalselt harjutanud suulist eksamit

Hindamine

See kursus ei ole hindeline. Kursus loetakse arvestatuks kui õpilane ei ole põhjuseta puudunud.