Ajalugu: 6a, 6b, 6c, 6d

Autor:

Kaisa Sau

ajalooõpetaja

Kontakt: kaisa.sau@oesel.edu.ee

Loodud: 9. juuli 2019. a. kell 15.09
Muudetud: 9. juuli 2019. a. kell 15.09

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime?

Ajalooõpetus aitab mõista meie ümber toimuvat ja luua tulevikuvisioone, näidates, et minevik, olevik ja tulevik on omavahel tihedalt seotud. Ajalooõpetus õpetab elu nägema erinevatest vaatepunktidest, analüüsima, sünteesima, seletama, hindama ja kirjeldama. Ajalooõpetus arendab empaatiavõimet ning rõhutab tolerantsuse olulisust. Ajalugu õpetab kriitilist ja iseseisvat mõtlemist ning eristama fakte tõlgendusest. Ajalugu õpime, et väärtustada minevikku ja traditsioone. Ajalooõpetus õpetab, toetab ja arendab üldisi õpioskusi nagu funktsionaalne lugemisoskus, arvutamisoskus, suhtlusoskus, kriitiline mõtlemine, üldistamine jt

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa)

1. nädal
I tund Sissejuhatus, lk 8-13.
II tund Inimkonna ajaloo algus, lk 14-17.
2. nädal
I tund Jääaeg ja nüüdisinimese teke, lk 18-21.
II tund Muistsed kütid, kalastajad ja korilased, lk 22-25.
3. nädal
I tund Varajased põlluharijad ja karjakasvatajad, lk 26-29.
II tund Esimesed suured asulad, lk 30-33.
4. nädal
I tund Metallide kasutamine, lk 34-37.
II tund Muinasaeg Eestis, lk 38-41.
5. nädal
I tund Kontrolltöö
II tund Mesopotaamia, lk 45-49.
6. nädal
I tund Elu Sumeri linnas, lk 50-53.
II tund Mesopotaamia suurriigid, lk 54-57.
7. nädal
I tund Mesopotaamia jumalad ja kangelased, lk 58-61.
II tund Mesopotaamia jumalad. Lk 58-61
8. nädal
VAHEAEG
9. nädal
I tund Kordamine
II tund Kontrolltöö
10. nädal
I tund Vana-Egiptus. Lk 62-65
II tund Riik ja ühiskond. Lk 66-69
11. nädal
I tund Elu pärast surma. Lk 70-73
II tund Jumalad, templid ja teadus. Lk 74-77
12. nädal
I tund Vaaraode retked. Lk 78-81
II tund Foiniikia meresõitjad. Lk 84-87
13. nädal
I tund Kontrolltöö
II tund Iisraeli rahvas Palestiinas. Lk 88-91
14. nädal
I tund Iisraellaste usk. Lk 92-95
II tund Pärsia suurriik. Lk 96-99
15. nädal
I tund Muistne India. Lk 102-105
II tund India usk ja kultuur. Lk 106-109
16. nädal
1. Muistne Hiina. Lk 110-111
2. Hiina kultuur. Lk 114-117

Milliseid oskusi õpilased saavad?

Poolaasta lõpuks õpilased:
-tunnevad ajaloo periodiseeringut
-teavad, millega tegeleb ajalugu
-tunnevad õpitud mõisteid ja oskavad neid kontekstis kasutada
-teavad olulisemaid daatumeid
-oskavad kirjeldada nüüdisinimese teket
-oskavad nimetada Eesti esimesed asustusalad ja näidata neid kaardil
-oskavad kirjeldada muistsete inimeste eluolu
-teavad miks, kuidas ja kuhu tekkisid esimesed suured asulad
-oskavad seletada, kuidas muutis metallide kasutamine muinasaja inimese elu
-oskavad kirjeldada Mesopotaamia tsivilisatsiooni ja selle tekkimist
-oskavad kirjeldada sumerite eluolu
-oskavad nimetada olulisemaid Mesopotaamia jumalaid ja kangelasi
-kirjeldavad põlluharimist Niiluse orus
-oskavad kirjeldada riigi tekkimist Vana-Egiptuses
-võrdlevad Mesopotaamia linnriike ja Vana-Egiptuse riiki
-oskavad kirjeldada vaarao võimu ulatust
-teavad, miks ja kuidas ehitati püramiide
-oskavad kirjeldada erinevate ühiskonnakihtide eluolu
-kirjeldavad Vana-Egiptuse uskumusi
-oskavad kirjeldada egiptlaste suhteid välismaalastega
-teavad, kes olid foiniiklased ja oskavad kirjeldada nende riiki
-analüüsivad foiniiklaste tähtsust ajaloos
-teavad, miks soovisid iisraellased Egiptusest välja rännata
-kirjeldavad iisraellaste usku
-teavad, kus ja kuidas tekkis Pärsia riik
-kirjeldavad Pärsia riigikorraldust
-võrdlevad iisraellaste ja pärslaste usku
-kirjeldavad muistsete linnade tekkimist Indias
-tunnevad indialaste kastikorda
-kirjeldavad India usku ja kultuuri
-kirjeldavad muistse Hiina riiki
-teavad, miks ehitati Suur Hiina müür
-oskavad kirjeldada Hiina kultuuri

Hindamine

-