Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Katrin Liiv

inglise keele õpetaja / klassiõpetaja

Kontakt: katrin.liiva@oesel.edu.ee

Loodud: 7. jaanuar 2017. a. kell 13.22
Muudetud: 7. jaanuar 2017. a. kell 14.12

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Koduloo õpetuse kavandamine ja korraldamine lähtub järgmistest põhimõtetest:
1) kodulugu on õppeaine, mis toetab rahvusliku ja piirkondliku identiteedi kujunemist,
rahvuskultuuri säilimist ja kestmist;
2) kodulugu käsitleb integreeritult kodulinna/kodukoha loodus-, kultuuri-, haridus-,
majandus- ja töökeskkonda ning selle toimimist ajaloolises kujunemises;

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

9.-13.jaan
Film „ Viimne reliikvia” tv lk 62

16.-20.jaan
Eestikeelse koolihariduse algus. Aabitsa ajalugu. Tv lk 65-66

23.-27.jaan
Muuseumikülastus.

30.jaan – 3.veeb
Kuressaare kesklinn. Ajaloolised hooned Kuressaares.(grupitööd)

6.-10.veeb
Talurahva eluolu tv lk 69-71 Kodukandi rahvariided, eesti rahvustoidud .

13.-17.veeb
Saaremaa mõisad.Tv lk 78 Ettekanded. http://www.mois.ee/vallad/saare.shtml
http://www.visitsaaremaa.ee/kcfinder/upload/files/turismitrukised%20EST/Saaremaa_maisad.pdf
http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=352

20.-24.veeb
Saaremaa mõisad. Ettekanded. http://www.mois.ee/vallad/saare.shtml
http://www.visitsaaremaa.ee/kcfinder/upload/files/turismitrukised%20EST/Saaremaa_maisad.pdf
http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=352

27.veeb – 3. märts
Priius, kallis anne õ lk 78-81, tv lk 82 Eestlaste perekonnanimed.

6.-10.märts
Eesti rahvuseepos „Kalevipoeg”. Tv lk 86

13.-17.märts
Ärkamisaegsed suurkujud Koidula, Jannsen, Hurt, Jakobson

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
tunneb ja väärtustab oma kodulinna/-koha ajalugu ja kultuuriväärtusi;
tunneb kohalikke looduslikke vaatamisväärsusi, matkaradu;
väärtustab oma kodukohta ja selle eripära: keelt, kombestikku, omakultuuri;
oskab hankida koduloolist teavet eri allikatest (sh turismiinfo)
oskab tutvustada kodulinna/kodukoha vaatamisväärsusi klassi/kooli külalistele.

Hindamine üles

Koduloos kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid. Hinne õppeaasta lõpul "arvestatud" A/ "mittearvestatud" MA ( individuaalsete rühmatööde tegemine, osalemine õppeprotsessis). Koduloo hinded kantakse e-koolis ajaloo päevikusse (vt märkust tunnikavas)
Konsultatsioon neljapäeviti kell kell 14.00-14.45 ruumis 200a.