Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ruth Rist

klassiõpetaja

Kontakt: ruth.rist@oesel.edu.ee

Loodud: 29. detsember 2016. a. kell 15.07
Muudetud: 9. märts 2017. a. kell 10.35

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

9 - 13. jaanuar
Kõrvunurgad http://learningapps.org/1331297
Nurkade liigitamine ja video kolmnurga joonestamisest http://learningapps.org/1233865
Nurk ja nurkade liigid
http://www.hot.ee/kaidipalmiste/Praktiline_t66/Nurk_ja_nurkade_liigid/Nurk_ja_nurkade_liigid2.htm
Rooma numbrid
http://learningapps.org/937640
Teisenda mõõtühikuid http://learningapps.org/1198557
Naturaalarvude ümardamine http://learningapps.org/1702361
korrutustabel http://learningapps.org/428753

16. - 20. jaanuar
Geomeetrilised kujundid
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_l.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_ristsona.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid.htm
http://www.kae.edu.ee/#kujundid

23. - 27. jaanuar
https://www.surveymonkey.com/r/J7JFN95
http://koolielu.ee/waramu/download?rid=1-94f040dc61e2825c6bc7e9cdc
http://www.kae.edu.ee/exercise/taisarvude_ymardamine
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurd_arvteljel_1

31. jaanuar - 3. veebr
http://learningapps.org/view1357904
Mäng ümardamine http://www.free-training-tutorial.com/rounding/rounding-spaceships.
http://siivi.webs.com/matemaatika5klass.htm
http://www.kae.edu.ee/. htmlexercise/kymnendmurdude_lahutamine
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_2
http://www.kae.edu.ee/exercisedashboard
Kümnendmurd arvteljel http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurd_arvteljel_1
Harilike murdude äratundmine
http://www.kae.edu.ee/exercise/harilike_murdude_aratundmine
http://www.kae.edu.ee/exercise/harilike_murdude_aratundmine_2
Probleemi lahendamine:
http://www.kool.ee/?10352

6. - 10. veebruar
Kümnendmurrud arvteljel
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurd_arvteljel_1
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurd_arvteljel_2

Kümnendmurru teisendamine ja järgud
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=596

Kümnendmurdude ümardamine
http://www.kae.edu.ee/exercise/ymardamine

Kümnendmurrud arvkiirel. Uuri arvkiirt. Suumi sisse ja välja, liiguta paremale ja vasakule. http://www.mathsisfun.com/numbers/number-line-zoom.html
Arvkiir Selles mängus tuleb kirjutada arvkiirel oleva punkti väärtus. NB! kasuta koma asemel punkti!
http://www.softschools.com/math/decimals/decimal_number_line/
Mängus Battleship Numberline tuleb paigutada kümnendmurrud (NB! vali decimals) arvkiirele, et saada pihta vaenlase laevadele. https://www.brainpop.com/games/battleshipnumberline/


http://counton.org/games/animal-see-saw/
http://www.gamequarium.org/dir/Gamequarium/Math/

Lisa:
vali leheküljelt veel loogikamänge
http://www.kool.ee/?10198#3


13. - 17. veebruar
http://www.livebinders.com/play/play/1568288
lepo.it.da.ut.ee/~riina/toolehed/liivi.xls
Kümnendmurdude liitmine
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_1
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_2
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_3

Kümnendmurru teisendamine ja järgud
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3099

Harilik murd
http://www.kidsnumbers.com/turkey-terminator-math-game.php
(vihje: tegema peab kahte asja korraga, märkima murdude nimetaja ja lugeja ja samal ajal koogiga tabama linde, et aega juurde võita!)


20. - 24. veebruar
Head vabariigi aastapäeva!

27. veebruar - 3. märts
Kümnendmurdude liitmine
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_1
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_2
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_3

Pranglimine
http://miksike.ee/ (Harjuta: kümnendmurrud)

VIII NÄDAL 29.02 - 04. märts

http://palmiste.weebly.com/tehted-kuumlmnendmurdudega1.html

6. -10. märts
http://nutisport.eu/mati/nharj/nutimati.php?ngr=arvutamine&nhj=KoJaKM&kk=3
http://mataerli.blogspot.com.ee/2013/06/5klassi-labinule-opitu-kordamiseks.html

Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikutega
http://www.thatquiz.org/tq-3/?-j12c-l5-nk-p0

Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=5337

Pranglimine kümnendmurdudega:
http://miksike.ee/#pranglimine/training

X nädal 14. - 18. märts
Kümnendmurdude jagamine
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine_1

http://mataerli.blogspot.com/search/label/arvutamine%20k%C3%BCmnendmurdudega

Lisamaterjalid: http://www.miksike.ee/en/lmtests2.html?theme=2653
http://sg.ixl.com/math/primary-6/multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3044
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_korrutamine
Peastarvutamine
http://www.kool.ee/?9585

13. - 17. märts
Projektipäev

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid. Arvestatakse aktiivset osalemist õppeprotsessis, tunniülesannete täitmist.
Arvuti matemaatikas saadud hinne kantakse koos vastava selgitusega matemaatika hinnete hulka.
Kokkuvõttev hinne kantakse tunnistusele (A, MA) II ja IV veerandil lõpuks.

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Esitamata töö või sooritamata töö kajastub eKoolis nullina. "0" , mis asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist. Järelvastamine toimub 10 päeva jooksul pärast töö tagasisidet

Konsultatsioonid ja järelvastamine neljaapäeviti kell 14.00 ruumis 306 või kokkuleppel õpetajaga.