Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ruth Rist

klassiõpetaja

Kontakt: ruth.rist@oesel.edu.ee

Loodud: 27. oktoober 2016. a. kell 09.19
Muudetud: 27. oktoober 2016. a. kell 11.12

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

31.okt
http://etv2.err.ee/v/haridussaated/heureka/saated/8676bc9c-77d2-4d6d-bc2a-65d4296a7912/heureka-116-kuidas-tootab-lennujaam
Tutvumine Eesti atlasega, kaartidega tutvumine, info otsimine.

7. nov
http://etv2.err.ee/v/haridussaated/heureka/saated/f12ea7b4-3fec-4d35-90a1-2cc9301520f7/heureka-316-kuidas-tekib-piim

14. nov
Teekonna leidmine ja vahemaade mõõtmine. Interaktiivset kaartide kasutamine. (LÕ tv lk 34-35) Arvutikaardid (http://maps.google.com/)

21. nov
Kontuurkaardi täitmine - mandrid, maailmajaod, mered, ookeanid

28. nov
Arvutikaardid. Kodukoha kaardi tegemine internetis tv lk 42-43

5. dets
Töö atlasega. Euroopa riigid

12. dets
Maavärinad - iseseisev töö arvutiga (http://koolielu.ee/waramu/view/1-8a15cfb2-67e7-4721-b20c-1522144106e0
(http://www.gi.ee/geomoodulid/files/modules/maavarinad2.html)

19. dets
Tornaadod - tööleht tornaadode ja vesipükside kohta. Katsed http://koolielu.ee/waramu/view/1-009306b2-fca8-468f-8fa6-ba4c5372d883 Internetist loodusõnnetuse kohta info otsimine ja küsimustiku täitmine. tv lk 53

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

Hindamisel arvesttatakse kujundava hindamise põhimõtet.
* Arvestuslik (kokkuvõttev A/MA II ja IV veerandi ja õppeaasta lõpul)
* 2-3 arvestuslikku tööd poolaastas (Kui õpetaja peab vajalikuks tööd numbriliselt hinnata, siis võib hinde vastavalt teemale kanda eKoolis loodusõpetuse päevikusse. Sellisel juhul lisatakse sissekandesse märge: töö teostatud avastusõppe tunnis)
* aktiivne osavõtt tundidest