Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 25. oktoober 2016. a. kell 08.54
Muudetud: 17. november 2016. a. kell 13.23

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

03.11 Geomeetrilised kujundid http://www.mathema.ee
10.11 Korrutamise harjutamine http://www. sites.google.com/site/matemaatikaleht
17.11 Lihtsustamine ja sulgude avamine http://www. palmiste.weebly.com/ristsotildenad-ja-maumlngud.html
24.11 korrutamine, jagamine: mott.edu.ee/ mottwiki
01.12 mõõtühikute teisendamine: http://www.koolielu.ee
08.12 mõõtühikute teisendamine: http://www.koolielu.ee
15.12 jaguvuse tunnused: http://www.mathema.ee
22.12 Projektipäev

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil

Hindamine üles

Hinded kantakse e- koolis matemaatika päevikusse. Suulised hinnangud, kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid, aktiivne osavõtt tundidest. Arvestuslik hinnang kujuneb poolaasta lõpuks.
Järelvastamine ja konsultatsioon neljapäeviti kell 13.00 - 14.45 ruumis 303