Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kristel Paju

klassiõpetaja

Kontakt: kristel.paju@oesel.edu.ee

Loodud: 13. september 2016. a. kell 13.54
Muudetud: 13. november 2016. a. kell 19.12

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama: 
huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega; 
talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega; 
teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega; 
tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama; 
eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega. 
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

06.09 Sissejuhatus ainesse
13.09 Päikesesüsteemi mudeldamine
20.09 Päikesesüsteemi mudeldamine
27.09 Päikesesüsteemi mudeldamine
04.10 Päikesesüsteemi mudeldamine 
11.10 Ühe planeedi uurimine, hindeline töö- tund raamatukogus
18.10 Päike tekitab varje, katse

01.11 Planeerime uut praktilist tööd
08.11 Gloobuse mudeldamine
15.11 Gloobuse mudeldamine
22.11 Gloobuse mudeldamine
29.11 Gloobuse mudeldamine
06.12 Gloobuse mudeldamine
13.12 Gloobuse esitlus (kokkuvõte poolaastast)
12.12 Tähtede vaatlemine nutiseadmes oleva äpi abil (Sky Map)

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema 
2) oskab looduses märgata muutusi 
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks 
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

Hindamisel arvestatakse kujundava hindamise põhimõtet. 

* Arvestuslik (kokkuvõttev A/MA II ja IV veerandi ja õppeaasta lõpul) 
* 2-3 arvestuslikku tööd poolaastas (kui õpetaja peab vajalikuks tööd numbriliselt hinnata, siis kajastub hinne vastavalt teemale eKoolis loodusõpetuse päevikusse. Sellisel juhul lisatakse sissekandesse märge: töö teostatud avastusõppe tunnis. Kõik praktilised tööd tulevad sooritada poolaasta lõpuks, kui töö jääb sooritamata, jääb poolaasta MA.
* aktiivne osavõtt tundidest

Konsultatsioon kokkuleppel õpetajaga või neljapäeviti 14.45-15.30 ruumis 407