Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11722 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

C-võõrkeel (S): 12abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 29. august 2016. a. kell 10.49
Muudetud: 29. august 2016. a. kell 11.03

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, V kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õpetamine on sama oluline nagu iga teise võõrkeele õpetamine õpilase mälu, maailmapildi , silmaringi arendamiseks. Tänapäeva noor inimene võib juba kooli ajal sattuda täiesti ootamatult mõnda välisriiki näiteks vahetusõpilaseks. Koos vanematega puhkusereisil olles või klassiekskursioonil võib nooruk vajada suhtlemiseks näiteks saksa keelt. Kõigi nende situatsioonide korral on hea kui oskad erinevaid võõrkeeli. Kesk-Euroopas räägib väga suur protsent rahvastikust saksa keelt. Kuna noorena on keele omandamine kõige lihtsam, siis on kindlasti vaja õppida võõrkeeli juba koolieas. Kui koolieas on pandud alus algteadmistele, siis on hiljem hea tahtmise korral lihtne õpinguid jätkata või kohe antud keelekeskonnas praktiseerima hakata. Erinevate keelte oskus on ka potentsiaalne alus tööjõuturul läbilöömiseks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

V Kursus
1. nädal
05.09.-09.09.2016
1. tund
Unsere Mitmenschen. Gesichter und Körper.
2. tund
Beschreibe das Gesicht eines Menschen.Üb.4-6

2. nädal
12.09-16.09..2016
1. tund
Der Körper, Körperteile. Üb.A8-A9
2. tund
Wortpaare. Beschreibe einen Menschen.

3. nädal
19.09.-23.09.2016
1. tund
Mein Traummann, meine Traumfrau- Wortschatz. Wortpaare.
2. tund
Beschreibe deinen Traummann, deine Traumfrau.

4. nädal
26.09.-30.09.2016
1. tund
Wiederholung zur KA. (der Mensch)
2. tund
Kontrollarbeit. (der Mensch)

5. nädal
03.10.- 07.10.2016
1. tund
Schwache Deklination der Substantive. Üb.B7- B10
2. tund
Übungen mit schwacher Deklination.

6. nädal
10.10.-14.10.2016
1. tund
Adjektive- Antonyme. Bilde Sätze mit Adjektiven!
2. tund
Kontaktanzeigen.

7. nädal
17.10.-21.10.2016
1. tund
Rund um das Auto. Autoteile.
2. tund
Wendungen. Üb.A2-A4
Ferien

8. nädal
31.10.-04.11.2016
1. tund
Die Fahrschule. Imperativbildung.
2. tund
Der Infinitiv als Substantiv. Üb. B5-B6

9. nädal
07.11.-11.11.2016
1. tund
Konjuktionen im Satz. Üb. B8
2. tund
Bildung der Kreuzworträtsel.(Das Auto)

10. nädal
14.11.-18.11.2016
1. tund
Lösung der Kreuzworträtsel.
2. tund
Legende "Ferry Porsche" Wortschatz, lesen.
11. nädal
21.11.-25.11.2016
1. tund
Relativpronomen . Üb.Ferry Porsche.
2. tund
Üb. mit Relativpronomen.
12. nädal
28.11.-02.12.2016
1. tund
Test- Relativpronomen.
2. tund
Datum. Übungen mit Datum.
13. nädal
05.12.-09.12.2016
1. tund
L.3 Rund um die Erde.
2. tund
Die sechs Erdteile.
14. nädal
12.12.-16.12.2016
1. tund
Die sechs Erdteile. Artikel bei geografischen Namen.
2. tund.
Komparationsstufen.
15. nädal
9.12.-23.12.2016
1. tund
Üb. mit Komparationsstufen. B7
2. tund
Die UNO, die EU.
16. nädal
09.01.-13.01.2017
1. tund
Land, Sprache, Nation.
2. tund
Übungen, Wiederholung zur Stundenkontrolle

17. nädal
16.01.-120.01.2017
1. tund
Stundenkontrolle- Land, Sprache, Nation.
2. tund
Über die Arbeiten.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* oskavad kirjeldada inimese nägu, keha ja iseloomujooni
* oskavad rääkida oma unistuste kaasast (mehest v. naisest)
* oskavad kasutada siduvat asesõna
* teavad nõrga käändkonna sõnu ja nende käänamist
* tunnevad autoga seotud väljendeid
* õpivad koostama ja lahendama ristsõna saksa keeles
* oskavad kasutada omadussõna võrdlusastmeid
* oskavad kasutada artikleid geograafiliste nimede ees
* oskavad kasutada maade, rahvaste, keelte nimesid

Hindamine üles

Hinne pannakse välja kursuse lõpul kirjalike tööde ja suuliste vastuste aritmeetilise keskmise põhjal.
Kirjaliku töö hinne kujuneb vastavalt:
90-100 % õige "5"
70-89 % õige "4"
50-69 % õige "3"
49-20 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Kui testi tegemisel on õpilane puudunud, tuleb töö vähemalt 10 päeva jooksul järgi teha leppides õpetajaga eelnevalt aeg kokku.Kui õpilane on puudunud üle viie korra perioodi jooksul, peab ta tegema perioodi lõpul arvestuse. Järelvastamine toimub esmaspäeval peale 8 tundi või kokkuleppel õpetajaga. Vajalik eelnev registreerimine.