Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maria Koppel

huvijuht

Kontakt: maria@oesel.edu.ee

Loodud: 8. aprill 2016. a. kell 09.42
Muudetud: 22. aprill 2016. a. kell 11.11

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

-

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

8.04 - aritmeetiline keskmine
http://www.thatquiz.org/tq-p-z0/?-j4g00-l4-p0

22.04 kordamine
http://ru.lefo.net/en/gtests2.html?start=1&test=3104

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

-

Hindamine üles

-