Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12900 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: - prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ruth Rist

klassiõpetaja

Kontakt: ruth.rist@oesel.edu.ee

Loodud: 5. aprill 2016. a. kell 21.17
Muudetud: 8. aprill 2016. a. kell 08.39

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

-

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

01.04
Pulsi mmõõtmine
07.04
Töölehed internetis
web.zone.ee/loodusopetus
14.04
Edgar Valteri töölehed http://koolielu.ee/waramu/view/1-8d184b90-56e5-4a3d-8168-a795329daddf


25.04
http://learningapps.org/1773305 - vereringe elundkond
http://learningapps.org/1743130 - lihased

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

-

Hindamine üles

-