Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Katrin Liiv

inglise keele õpetaja / klassiõpetaja

Kontakt: katrin.liiva@oesel.edu.ee

Loodud: 23. märts 2016. a. kell 12.50
Muudetud: 23. märts 2016. a. kell 12.53

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
* huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
* talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
* teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
* tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
* eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

28.märts – 1. aprill
Katsed meeleelundite tunnetamiseks tv lk 27

4.-8.apr
Pulsi mõõtmine tv lk 34
11.-15.apr
Päevamenüü analüüsimine tv lk 36-37 http://www.ampser.ee/index.php, http://mudelid.5dvision.ee/toitumine/
18.-22.apr
Elundid ja elundkonnad   http://web.zone.ee/loodusop

25.-29.apr
Mehe ja naise erinevused. Eakohase kirjanduse ja veebilehtede tutvustus

2.-6.mai
Minu sugupuu

9.-13.mai
Rühmatöö tv lk 50-51

16.-20.mai
Loomad inimese elus. tv lk 53 http://web.zone.ee/loodusop

23.-27.mai
Taimed ja seened inimese elus http://web.zone.ee/loodusop

30.mai
õpioskused

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks
5) põhjendab tervisliku eluviisi põhimõtteid ning koostab tervisliku päevamenüü;

Hindamine üles

* Arvestuslik (kokkuvõttev A/MA II ja IV veerandi ja õppeaasta lõpul)
* 2-3 arvestuslikku tööd poolaastas (Kui õpetaja peab vajalikuks tööd numbriliselt hinnata, siis võib hinde vastavalt teemale kanda eKoolis loodusõpetuse päevikusse. Sellisel juhul lisatakse sissekandesse märge: töö teostatud avastusõppe tunnis)
* aktiivne osavõtt tundidest