Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 8a, 8b, 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anne Mets

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 21. märts 2016. a. kell 07.04
Muudetud: 21. märts 2016. a. kell 07.04

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

....et saada teada oma maa ja rahva ajalugu,
....kasvada oma riigi täieõiguslikeks kodanikeks.
....et teada saada, kes on patsifistid ja võtta seisukoht sõja suhtes riikidevaheliste küsimuste lahendamisel
....et õppida maailma kultuurilugu.
....et tundma õppida muuseumisse talletatud ajalooallikaid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL 1.Ainekaardi tutvustus. Kultuur. §13
2.Vene impeerium 19.sajandil. §14
II NÄDAL 1.Talurahva vabastamine. §15
2.Rahvuslik ärkamine Eestis. §16
III NÄDAL 1.Seltsiliikumine ja rahvusliku kultuuri sünd. §17
2.Venestamine. §18
IV NÄDAL 1.Muutused eestlaste elu-olus. §19
2.KONTROLLTÖÖ NR.4-1 (§15-19)
V NÄDAL 1.1905.a. revolutsioon. §20
2.Euroopa liigub sõtta. §21
VI NÄDAL 1.Esimene maailmasõda. §22
2.Esimese maailmasõja tagajärjed. §23
VII NÄDAL 1.KONTROLLTÖÖ NR.4-2 (§21-23)
2.Eesti iseseisvumine. §24
VIII NÄDAL 1.IV osa kokkuvõte.
2.KONTROLLTÖÖ NR.4-3 Eesti iseseisvumisest.
IX NÄDAL 1.Üldine kordamine.
2.Üldine kordamine.
X NÄDAL 1.Muuseumitund.
2.Kursuse lõpetamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Jätkame erinevate õpivormide omandamist,
omandame enesehinnangute andmist,
harjutame edasi meeskonnas töötamist,
oskame oma teadmisi edasi anda mitmel erineval moel.

Hindamine üles

Veerandi hinne koosneb kolmest kontrolltöö hindest a´25% ja tunnitöö ning kodutöö hinnetest kokku 25% ulatuses.
Konsultatsioon toimub teisipäeviti peale 7 tundi kabinetis 408.
Tegemata või ebaõnnestunud tööd on võimalik järele vastata 10 päeva jooksul peale hinde teada saamist. Selleks lepi õpetaja aeg kokku.
Iga kontrolltöö hindamisjuhend koos kontrolltööga kooli hindamisjuhendi järgi.