Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 12c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Tiiu Vöö

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 15. jaanuar 2016. a. kell 08.57
Muudetud: 15. jaanuar 2016. a. kell 08.57

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Õpetame, et õpilane:
-suhtestaks ennast kodukoha, isamaa, Euroopa ja maailmaga
-oskab tõlgendada,hinnata, talletada ja edastada ajaloolist infot
-mõistab ja hindab kaasaja sündmusi maailmas ajaloolises taustsüsteemis
-mõistab tänapäeva Eesti ühiskonna probleeme, tunneb end vastutavana nende lahendamise eest
-oskab hinnata ajaloolisi sündmusi ja protsesse
-oskab leida tõendusmaterjali ajalooallikatest ja hinnata allikaid

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

(I nädal 28.11-02.12
1. §24 Külm sõda
2. §25 Demokraatlik maailm
3. §26 Kommunistlik maailmasüsteem

II nädal 05.-09.12.
1. §27 Kriisid ja sõjad peale II maailmasõda
2. §28 Balti riigid Teises maailmasõjas (1939-45)
3. §28 Nõukogude okupatsioon Balti riikides

III nädal 12.-16.12.
1. Kontrolltöö §24-28+ konspekt
2 .§30 Heaoluühiskond
3. §31 Euroopa

IV nädal 19-22.12.
1 .§32 USA
2.-3. Vaheaeg!

V nädal 09.-13.01.
1. §32 NSV Liit
2. §33 Kriisid ja sõjad 1960. aastatel
3. §29. ja 36 Elu- olu ja kultuur- kahe perioodi võrdlus

VI nädal 16.-20. 01
1. §37 Pingelõdvendus
2. §38 Kahe üliriigi konkurents
3. Kontrolltöö §29-33,§ 36-38

VII nädal 23.-27.01.
1.-2. tund Rühmatöö §35, 39,40
3.§41 Balti riigid nõukogude okupatsiooni all

VIII nädal 30.01.-03.02.
1. §43 NSV Liidu nõrgenemine
2. §44 Lääs võidab külma sõja
3. §45 Perestroika

IX nädal 06.-10.02.
1. §46 Sots. maailmasüsteemi lagunemine
2. §47 NSV Liidu lagunemine
3. §42 ja §48 Elu-olu ja kultuur

X nädal 13.-17. 02.
1.§49 Vastasseisu lõppemise tagajärjed
Arutluse tähtaeg (§37-48) Kodune arutlus (5 alateemat)
Teemad:
a)Positiivsed ja negatiivsed nähtused, mis kaasnesid perestroikaga (valida 5 nähtust ja analüüsida nende mõju nii ühiskonnale kui inimeste igapäevaelule)
b)Kes kukutas nõukogude võimu- kas Balti rahvad või Lääne suurriigid? (konkreetsed sündmused ja protsessid- analüüsida nende tagajärgi)
c)Kuidas on massikultuur muutnud maailma (valida 5 massikultuuri ilmingut ja analüüsida nende mõju maailma arengule)

2. §50 Aastatuhande vahetus
3. §51Islamimaailma aktiviseerumine

XI nädal 20.-24. 02
1.§52 Maailmamajandus ja globaliseerumine
2.-3. §53-54 Tulevikuprognoosid

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab:
-rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadata maailma nende silmade läbi
-analüüsida ajaloo probleeme
-allikaid leida, selekteerida, refereerida, analüüsida ja hinnata
-analüüsida massimeedia informatsiooni
-esitleda info läbitöötamise tulemusi suuliselt, visuaalselt, kirjalikult
-koostada teese, ja uurimusi, kirjutada arutlusi ja töötada kaardiga

Mõistab ja teab:
-ajalooliste ajastute põhisisu ja vaimulaadi
-maailma olulisi kultuurisaavutusi ja kultuuri järjepidevust
-Eesti ajalugu ja selle seoseid maailma ajalooga
-ühiskonnas toimuvaid muutusi ja arengu järjepidevust
-kaasaja globaalprobleemide olemust

Hindamine üles

1.Perioodi jooksul toimub neli arvestuslikku tööd:
a)Kontrolltöö (III nädal §24-28)
b)Kontrolltöö (VI nädal §29-33 ja 36-38)
c)Rühmatöö (VII nädal§35, 39, 40)
d)Kodune arutlus (X nädal, teemad ainekaardis)
2.Tundides hinnatakse tunnitöös osalemist ja koduste ülesannete täitmist
Kolm tunnihinnet võrduvad ühe arvestusliku hindega.
3. Arvestuslikud hinded on kohustuslikud ja puudutud või ebaõnnestunud töö tuleb sooritada kokkulepitud ajal 10 päeva jooksul peale tööde tagastamist.
4.Konsultatsioon kolmapäevall15,30-16.15 klassis 409, Järelvastamine kokkulepitud ajal.
5.Hindamine: 0- 1% hinne 1
20-49% hinne 2
50-74% hinne 3
75-89% hinne 4
90-100% hinne 5