Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Caroliina Rand

klassiõpetaja

Loodud: 14. jaanuar 2016. a. kell 17.10
Muudetud: 14. jaanuar 2016. a. kell 17.10

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Kolmandal veerandil koostab ja esitab iga õpilane ettekande vabalt valitud teda ennast huvitaval teemal. Esitluse ajal on lubatud kasutada vihjelehte.
Esitlus teenib lisapunkte, kui õpilane kasutab kaasõpilastele näitamiseks pildilist materjali.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Oodatavad õpitulemused:
õpilane:
1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

* Arvestuslik (kokkuvõttev A/MA II ja IV veerandi ja õppeaasta lõpul).