Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Katrin Liiv

inglise keele õpetaja / klassiõpetaja

Kontakt: katrin.liiva@oesel.edu.ee

Loodud: 5. jaanuar 2016. a. kell 12.57
Muudetud: 31. jaanuar 2016. a. kell 14.14

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

11.-15.jaan
Maavärinad - iseseisev töö arvutiga (http://koolielu.ee/waramu/view/1-8a15cfb2-67e7-4721-b20c-1522144106e0
(http://www.gi.ee/geomoodulid/files/modules/maavarinad2.html)

18.-22.jaan
Tornaadod - tööleht tornaadode ja vesipükside kohta. Katsed http://koolielu.ee/waramu/view/1-009306b2-fca8-468f-8fa6-ba4c5372d883

25.-29.jaan
Elu tekkimine Maal. Lühifilmid dinosaurustest
https://www.youtube.com/watch?v=JULG6mO9mWI
https://www.youtube.com/watch?v=zONQ7sMQV-s
https://www.youtube.com/watch?v=Qqs8uRBD56A
https://www.youtube.com/watch?v=qhr8lKH0HSM


1.-5.veeb
Punane raamat ja hävimisohus liigid tv lk 7  http://www.zbi.ee/punane/

8.-12.veeb
Praktiline töö mikroskoobiga

15.-19.veeb
Vihmametsad tv lk 14-15 

22.-26.veeb
Kõrb ja tundra tv lk 16-19 

29.veeb – 4.märts
Tööleht. Elu erinevates keskkonnatingimustes tv lk 20-21 

7.-11.märts
Rakk, koed, elundid ja elundkonnad.  http://web.zone.ee/loodusop

14.-18.märts
Katse - toiduainete maitsmine tv lk 27

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Oodatavad õpitulemused:
õpilane:
1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

* Arvestuslik (kokkuvõttev A/MA II ja IV veerandi ja õppeaasta lõpul)
* 2-3 arvestuslikku tööd poolaastas (Kui õpetaja peab vajalikuks tööd numbriliselt hinnata, siis võib hinde vastavalt teemale kanda eKoolis ka mõne teise õppeaine päevikusse. Sellisel juhul lisatakse sissekandesse märge: töö teostatud avastusõppe tunnis)
* aktiivne osavõtt tundidest