Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11722 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

C-võõrkeel (S): 10a, 10b, 10c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 29. detsember 2015. a. kell 09.54
Muudetud: 29. detsember 2015. a. kell 10.54

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õpetamine on sama oluline nagu iga teise võõrkeele õpetamine õpilase mälu, maailmapildi , silmaringi arendamiseks. Tänapäeva noor inimene võib juba kooli ajal sattuda täiesti ootamatult mõnda välisriiki kas vahetusõpilaseks või puhkusereisil koos vanematega või klassiekskursioonil võib vajada suhtlemiseks näiteks saksa keelt. Kõigi nende situatsioonide korral on hea kui oskad vastavat võõrkeelt. Kesk-Euroopas räägib väga suur protsent rahvastikust saksa keelt. Kuna noorena on keele omandamine kõige lihtsam, siis on kindlasti vaja õppida seda juba koolieas. Tööjõuturul mängib kindlasti suurt rolli erinevate keelte oskus.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. nädal 18.01-22.01.2016
1. tund
L.8 Kalender- Kuud, nädalapäevad, järgarvsõna.
2. tund
Kuupäeva ütlemine, dialoogid.

2. nädal 25.01-29.01.2016
1. tund
Kordamine - omastav asesõna, kuupäev
2. tund
Tunnikontroll L.8- omastav ases. kuupäev

3. nädal. 1.02-5.02.2016
1. tund
L.9 Mis Teil on täna kavas? Modaaltegusõnade pööramine olevikus.
2. tund
L.9 Lahutatava eesliitega sõnade pööramine, harjutused.

4. nädal 8.02- 12.02.2016
1. tund
L.9 Minu päevaplaan. harjutused töövihikust.
2. tund
Modaalverbide pööramine, harjutused. Kordamine tööks.

5. nädal 15.02-19.02.2016
1. tund
Tunnikontroll L.9 (modaalverbid) L.10 sõnavara.
2. tund
L.10 Head isu! Toiduained, toidud.

6. nädal 22.02-26.02.2016
1. tund
L.10 Kuidas maitseb? Dialoogid. Tegusõnade pööramine.
2. tund
L.10 Dialoogid. tv. harjutused.

7. nädal 29.02- 4.03.2016
1. tund
L.11 Me ostame toiduaineid.Lahutatava liitega verbi pööramine. Harjutused.
2. tund
Akk+ für, omadussõna öeldistäitena, harjutused

8. nädal 7.03-11.03.2016
1. tund
Kordamine tööks L.10-11
2. tund
Kontrolltöö L.10-11

9. nädal 14.03-18.03.2016
1. tund
tagasiside töödest.
2. tund
Mängud, film.

10. nädal 28.03-1.04.2016
1. tund
L.12 Me ostame riideid ja mööblit. Nimis. käänamine koos omaduss. ja umbm. artikliga.
2. tund
Dialoogid, sõnavara õppimine, harjutused

11. nädal 4.04-8.04.2016
1. tund
L.12 Dialoogid - me ostame riideid, mõõblit
2. tund
Dialoogide harjutamine, töövihiku harjutused

12. nädal 11.04-15.04.2016
1. tund
Dialoogid hindele, sõnavara.
2. tund
L.13 Kuhu ja kus? Dat. ja Akk. kasutamine.

13. nädal 18.04-22.04.2016
1. tund
Nimisõna käänamine Akk. ja Dativis. Harjutused
2. tund
Eessõnad daativi ja akusatiiviga. Harjutused. isikul. asesõna dativis.

14. nädal 25.04-29.04.2016
1. tund
Tunnikontroll eessõnade kohta. L.14
2. tund
L.14 Meil kõigil on palju tegemist. Sidesõnade kasutamine.

15. nädal 2.05-6.05.2016
1. tund
V. Kunz. Tekst, küsimused, harjutused.
2. tund
L.14 Lisa und Niklas. Tekst, küsimused harjutused.

16. nädal 9.05-13.05.2016
1. tund
Silke Seiffert, Hausfrau. Sich verbid. Omadussõna määrava art. järel.
2. tund
W. Schröder, Rentner. Tekst, harjutused.

17. nädal 16.05-20.05.2016
1. tund
L.14 kordamine tööks
2. tund
L.14 Kontrolltöö

18 nädal 23.05-27.05.2016
1. tund
Tagasiside töödest
2. tund
Kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I kursuse lõpus õpilased oskavad:
1. kasutada toiduainete nimetusi koos omadussõnaga
2. rääkida, mida neile meeldib süüa ja juua ja mis neile ei maitse
3. pöörata lahutatava liitega sõnu ja neid lauses kasutada
4. osta poest riideid,mööblit, küsida hinda ja kasutada ostmisega seotud väljendeid
5. kasutada daativi ja akkusatiivi eessõnu
6. käänata isikulist asesõna ja seda lauses kasutada
6. kasutada kõrvallauses sidesõnu
7. rääkida vaba aja teemal, oma tegemistest vabal ajal
8. rääkida kodustest töödest õpitud sõnavara abil

Hindamine üles

Hinne pannakse välja periodi lõpul kirjalike tööde ja suuliste vastuste aritmeetilise keskmise põhjal.
Kirjaliku töö hinne kujuneb vastavalt:
90-100 % õige "5"
70-89 % õige "4"
50-69 % õige "3"
49-20 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Kui testi tegemisel on õpilane puudunud, tuleb töö vähemalt 10 päeva jooksul järgi teha leppides õpetajaga eelnevalt aeg kokku.Kui õpilane on puudunud üle viie korra perioodi jooksul, peab ta tegema perioodi lõpul arvestuse. Järelvastamine toimub esmaspäeval peale 7 tundi või kokkuleppel õpetajaga. Vajalik eelnev registreerimine.