Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12097 ainekaarti
63 õppeainet
117 õpetajat

C-võõrkeel (S): 12b_keelegrupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 29. detsember 2015. a. kell 09.25
Muudetud: 29. detsember 2015. a. kell 09.53

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, VI kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õpetamine on sama oluline nagu iga teise võõrkeele õpetamine õpilase mälu, maailmapildi , silmaringi arendamiseks. Tänapäeva noor inimene võib juba kooli ajal sattuda täiesti ootamatult mõnda välisriiki näiteks vahetusõpilaseks. Koos vanematega puhkusereisil olles või klassiekskursioonil võib nooruk vajada suhtlemiseks näiteks saksa keelt. Kõigi nende situatsioonide korral on hea kui oskad erinevaid võõrkeeli. Kesk-Euroopas räägib väga suur protsent rahvastikust saksa keelt. Kuna noorena on keele omandamine kõige lihtsam, siis on kindlasti vaja õppida võõrkeeli juba koolieas. Kui koolieas on pandud alus algteadmistele, siis on hiljem hea tahtmise korral lihtne õpinguid jätkata või kohe antud keelekeskonnas praktiseerima hakata. Erinevate keelte oskus on ka potentsiaalne alus tööjõuturul läbilöömiseks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. nädal 18.01.-22.01.2016
1. tund
L.4 Klima und Natur. Wortschatz. Konjuktionen.
2. tund
Das Klima in Deutschland und Estland.
2. nädal 25.01.-29.01.2016
1. tund
Wie ist das Wetter heute?
2. tund
Wortpaare. Õbungen.

3. nädal 1.02.-5.02.2016
1. tund
Haben Sie schon den Wetterbericht gehört?
2. tund
Beschreibe das Wetter in Estland.

4. nädal 8.02.-12.02.2016
1. tund
Herr Atrohmeiers Wettertagebuch. Friesenlied.
2. tund
Wiederholung zur KA. (das Wetter)

5. nädal 15.02.-19.02.2016
1. tund
Kontrollarbeit (das Wetter)

6. nädal 22.02.-26.02.2016
1. tund
Natur- das sind auch Tiere. Plussquamperfekt.
2. tund
Hans im Glück- lesen, übersetzen.

7. nädal 29.02.-4.03.2016
1. tund
Hans im Glück. Verkleinerungssuffixe -chen, -lein
2. tund
Hans im Glück. Wo? wohin? mit stellen, legen, hängen, stecken

8. nädal 7.03.-11.03.2016
1. tund
L.5 Lebenswege und Berufswege. Das Futurum.
2. tund
Hilde und Fritz Emmerich- lesen, übersetzen. Präteritum.

9. nädal 14.03.-18.03.2016
1. tund
Dr. E. Striegel-lesen, übersetzen. Das Perfekt.
2. tund
Zeitformen.

10. nädal 21.03.-24.03.2016
1. tund
Zeitformen. Übungen.
2. tund
Prominaladverbien. Übungen. Wörterkontrolle.

11. nädal 28.03.-1.04.2016
1. tund
Die Zwillinge Carsten und Thorsten-lesen, übersetzen.
2. tund
Übungen mit dem Wortschatz.

12. nädal 4.04.-8.04.2016
1. tund
Ein Text zu erzählen.
2. tund
Kontrollarbeit. (L.5 C1 Wörter, Zeitformen)

13. nädal 11.04.-15.04.2016
1. tund
Rund um das Berufsleben.
2. tund
Spiel mit Berufen
14. nädal 18.04-22.04.2016
1. tund
Wiederholung
2. tund
Nachholearbeitenõpilased oskavad:
*kasutada kõiki ajavorme
*jutustada ühte kolmest loetud tekstist
*rääkida tööotsimisest-erinevad elukutsed
*moodustada küsimusi
*teha intervjuud etteantud märksõnade abil
*rääkida oma elutingimustest, elukohast

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

õpilased oskavad:
*kasutada kõiki ajavorme
*jutustada ühte kolmest loetud tekstist
*rääkida tööotsimisest-erinevad elukutsed
*moodustada küsimusi
*teha intervjuud etteantud märksõnade abil
*rääkida oma elutingimustest, elukohast

Hindamine üles

Hinne pannakse välja perioodi lõpul kirjalike tööde ja suuliste vastuste aritmeetilise keskmise põhjal.
Kirjaliku töö hinne kujuneb vastavalt:
90-100 % õige "5"
70-89 % õige "4"
50-69 % õige "3"
49-20 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Kui testi tegemisel on õpilane puudunud, tuleb töö vähemalt 10 päeva jooksul järgi teha leppides õpetajaga eelnevalt aeg kokku.Kui õpilane on puudunud üle viie korra perioodi jooksul, peab ta tegema perioodi lõpul arvestuse. Järelvastamine toimub esmaspäeval peale 7 tundi või kokkuleppel õpetajaga. Vajalik eelnev registreerimine.