Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 28. detsember 2015. a. kell 09.28
Muudetud: 14. jaanuar 2016. a. kell 10.30

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
* huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
* talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
* teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
* tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
* eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

11. - 15.01
Seiklus Saaremaal http://saaremaa.folklore.ee/wordpress/saareseiklus/
18. - 22.01
Punane raamat ja hävimisohus liigid http://www.zbi.ee/punane/muu/saateks.html
25. - 29.01
Punane raamat ja hävimisohus liigid http://www.zbi.ee/punane/muu/saateks.html
01. - 05.02
Vihmametsad tv lk 14-15
08. - 12.02
Kõrb ja tundra tv lk 16-19
15. - 19.02
Tööleht. Elu erinevates keskkonnatingimustes tv lk 20-21
22. - 26.02
Rakk, koed, elundid ja elundkonnad. http://www.hot.ee/margitli/INIMENE/pildid.html
http://web.zone.ee/loodusop/
29.02 - 04.03
Katse - toiduainete maitsmine tv lk 27
07. - 11.03
Tugi- ja liikumiselundkond http://www.purposegames.com/game/skelett-quiz, http://www.hot.ee/margitli/INIMENE/luustik_liikumiselundid.html
14. - 18.03
Katse - pulsi mõõtmine tv lk 34

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

Avastusõppes kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid.
Avastusõppes tehtud töid võib hinnata, hinne märgitakse eKoolis loodusõpetuse päevikusse.
Avastusõppe kokkuvõttev hinnang - arvestatud/mittearvestatud poolaasta lõpul.
Konsultatsioon esmaspäeval kell 13. 00 - 13.45 ja teisipäeval kell 15.00 - 15.45 või kokkuleppel õpetajaga klassis 303