Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12117 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

Bioloogia: 9a, 9b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reene Kanemägi

bioloogiaõpetaja

Kontakt: reene@oesel.edu.ee

Loodud: 24. märts 2011. a. kell 11.45
Muudetud: 24. märts 2011. a. kell 11.45

Õppeaasta: 2010/2011

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Et õpilane saaks ülevaate pärilikust süsteemist.
Oskaks lahendada monohübriidse ristamisega seotud ülesandeid.
Teab ja oskab eristada pärilikku ja mittepärilikku muutlikkust
Teab organismide paljunemisviise

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

13. nädal

1. Kordamine (Viljastumine, looteline areng)
2. Kontrolltöö (Viljastumine, looteline areng)

14. nädal

1. Pärilikkusega seotud mõisted (geen. kromosoom, genotüüp, fenotüüp)
2. Monohübriidne ristamine

15. nädal

1. Monohübriidne ristamine
2. Pärilik muutlikkus

16. nädal

1. Mittepärilik muutlikkus
2. Organismide paljunemisviisd

17. nädal

1. Pärilikud haigused
2. Kordamine

18. nädal

1. Kontrolltöö (Pärilikkus)
2. Elu teke Maal

19. nädal

1. Taimeriigi evolutsioon
2. Loomariigi evolutsioon

20. nädal

1. Sotsiaalne evolutsioon
2. Kokkuvõtted

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased oskavad lahendada lihtsamaid geneetika ülesandeid
- oskavad eristada pärilikku ja mittepärilikku muutlikkust
- oskavad hoiduda mutageenidest ja teavad nende khjulikkust
- teavad erinevaid loodusliku valiku vorme
- oskavad tunda rõõmu bioloogilisest mitmekesisusest

Hindamine üles

Veerandis 2 kontrolltööd, lisaks hinnatakse tunnis tehtud töid ( tunnikontrollid, töövihiku hinne). Hindamine vastavalt vabariiklikule hindamisjuhendile