Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel: 7_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Heleriin Aau

eripedagoog

Loodud: 9. november 2015. a. kell 16.24
Muudetud: 9. november 2015. a. kell 16.25

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keel kui teise võõrkeele õpe avardab silmaringi, laiendab suhtlemisvõimalusi. Õpilane õpib märkama ja väärtustama erinevate keelte eripärasid ning ühiseid jooni.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

27.10 Millal? kui kaua?
28.10 Kuud ja aastaajad

03.11 Kuupäev
04.11 Kordamine

10.11 KA kuupäev+ kuud jne
11.11 Ilm 1

17.11 Ilm 2
18.11 KA. Värvid

24.11 Omadussõnad 1
25.11 Omadussonad 2

01.12 KA värvid +omadussõnad
02.12 Tänu ja vabandamine

08.12 Rõõm ja kaastunne
09.12 Imestus

15.12 KA tänu ja vabandamine + rõõm + imestus
16.12 Õnnitlused

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

-

Hindamine üles

Hindamisel on olulisim õppija arengu toetamine ning õpimotivatsiooni hoidmine. Hindamisel võetakse arvesse õppija panust õpiprotsessi kui võimekuse piires uute teadmiste-oskuste omandamist.