Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12095 ainekaarti
63 õppeainet
117 õpetajat

Bioloogia: 7b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reene Kanemägi

bioloogiaõpetaja

Kontakt: reene@oesel.edu.ee

Loodud: 24. märts 2011. a. kell 11.17
Muudetud: 24. märts 2011. a. kell 11.32

Õppeaasta: 2010/2011

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Õpilane oskab eristada:

kahepaiksete, roomajate, lindude ja imetajate tähtsamaid esindajaid

teab
- kahepaiksete, roomajate, lindude ja imetajate siseehituse ja välisehituse ning sigimise eripärasid
-kahepaiksete, roomajate, lindude ja imetajate tähtsust looduses ja inimese elus

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

13. nädal
1. Kahepaisete välisehitus
2. Kahepaiksete siseehitus

14. nädal
1. Roomajate välisehitus
2. Roomajate siseehitus

15. nädal
1. Kontrolltöö (Kahepaiksed, roomajad)
2. Lindude välisehitus


16. nädal

1. Lindude siseehitus
2. Lindude ränded

17. nädal

1. Imetajate välisehitus
2. imetajate siseehitus

18. nädal

1. Imetajate sigimine
2. Kordamine ( Linnud, imetajad)

19. nädal

1. Kontrolltöö (Linnud, imetajad)
2. Imetajate tähtsus looduses

20. nädal

1. Imetajate tähtsus inimese elus
2. Kokkuvõtted

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased oskavad eristada erinevaid loomarühmi.
Oskavad lugeda jooniseid ja skeeme
Oskavad koostada erinevaid toiduahelaid
Teavad loomade tähtsust looduses ja inimese elus

Hindamine üles

Veerandi jooksul kaks kontrolltööd. Lisaks hinnatakse tunnitöid ja töövihiku täitmist tundides. Hindamine vastavalt vabariiklikule hindamisjuhendile.