Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 7_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Heleriin Aau

eripedagoog

Loodud: 5. november 2015. a. kell 13.33
Muudetud: 5. november 2015. a. kell 13.35

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajaloo tund suunab õpilasi tundma huvi mineviku vastu. Õpilane oskab analüüsida erinevaid ajaloosündmusi ja -nähtusi ning nende mõju erinevatele sotsiaalsetele gruppidele jne. Inimkeskse ajalookäsitluse kaudu kujuneb empaatiline ja terviklik vaade inimkonna arengust.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

29.10 Keskaegse Euroopa sünd. Tuhandeaastane keskaeg.
30.10 Varakeskaeg

05.11 Kõrg- ja Hiliskeskaeg
06.11 Karolingide renessanss

12.11 Keskaegne ühiskond
13.11 Lapsed keskaegses ühiskonnas. Kool.

19.11 Iseseisev töö
20.11 aula

26.11 Kristlik inimene I
27.11 Kristlik inimene II

03.12 Kolmas seisus
04.12 Rüütlid

10.12 Iseseisev töö.
Elu maal
11.12 Elu keskaegses linnas

17.12 Iseseisev töö
18.12 Katoliku kirik. Mungad.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane orienteerub ülevaatlikult keskajas, oskab ajaloo tekstist olulist välja tuua. Oskab terviktekstist vm välja tuua olulisi fakte, oskab ajalooliste faktide põhjal tuletada tervikpildi.
Oskab seda perioodi inimese, riigi kui kiriku tasandilt kirjeldada.

Hindamine üles

Hinnatakse õpilase osavõtlikkust õpitavas aines. Põhirõhk on kujundaval hindamisel ning õpilaste arengu toetamisel. Hinnatakse diferentseeritult.

Järelevastamine toimub neljapäeviti kell 13.00.