Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Avastusõpetus: 4b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 20. oktoober 2015. a. kell 09.50
Muudetud: 20. oktoober 2015. a. kell 09.51

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunata õpilast uurima-mõtlema-seostama-avastama:
huvitava ja aktiivse tegevuse võimaldamisega;
talle pidevalt uute teadmiste huviorbiiti seadmisega;
teadmiste omandamine aktiivsete võtete kättesaadavaks tegemisega;
tingimuste loomisega, mis innustaksid last uusi teadmisi ja oskusi praktiliselt kasutama;
eneseväljenduse jõukohaste võtete õpetamise ja harjutamisega.
Avastusõppes kasutatakse lapsi arendavaid interaktiivseid (aktiiv)õppemeetodeid.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

26. - 30.10
Kuidas teha Maa mudelit ehk gloogust? tv lk 27
02. - 06.11
Kuidas teha Maa mudelit ehk gloobust? tv lk 27
09. - 13.11
Kuidas teha Maa mudelit ehk gloobust? tv lk 27
16. - 20.11
Arvutikaardid. Teekonna leidmine ja vahemaade mõõtmine. tv lk 34-35
23. - 27.11
Arvutikaardid - oma kodukoha kaardi tegemine. tv lk 42-43
30.11 - 04.12
Arvutikaardid - oma kodukoha kaardi tegemine. tv lk 42-43
07.- 11.12
Vulkaani mudeldamine.
14. - 18.12
Internetist loodusõnnetuse kohta info otsimine ja küsimustiku täitmine. tv lk 53
21. - 22.12
Internetist asukoha määramine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1)õpib uurima-mõtlema-seostama-avastama ning järeldusi tegema
2) oskab looduses märgata muutusi
3) oskab kasutada arvutit info otsimiseks, õppemängudeks
4) muutub õppimises iseseisvamaks

Hindamine üles

* Arvestuslik (kokkuvõttev A/MA II ja IV veerandi ja õppeaasta lõpul)
* 2-3 arvestuslikku tööd poolaastas (Kui õpetaja peab vajalikuks tööd numbriliselt hinnata, siis võib hinde vastavalt teemale kanda eKoolis loodusõpetuse päevikusse. Sellisel juhul lisatakse sissekandesse märge: töö teostatud avastusõppe tunnis)
* aktiivne osavõtt tundidest