Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 12c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Tiiu Vöö

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 4. september 2015. a. kell 12.49
Muudetud: 4. september 2015. a. kell 13.02

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Õpetame, et õpilane:
-suhtestaks ennast kodukoha, isamaa, Euroopa ja maailmaga
-oskab tõlgendada,hinnata, talletada ja edastada ajaloolist infot
-mõistab ja hindab kaasaja sündmusi maailmas ajaloolises taustsüsteemis
-mõistab tänapäeva Eesti ühiskonna probleeme, tunneb end vastutavana nende lahendamise eest
-oskab hinnata ajaloolisi sündmusi ja protsesse
-oskab leida tõendusmaterjali ajalooallikatest ja hinnata allikaid

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 01.-04.09.
1. §14 Sisepoliitiline areng 1920. aastatel
2. §13 Majanduse areng 1920. aastatel

II nädal 07.-11.09.
1. §15 Suur majanduskriis
2. §16 Vaikiv ajastu

III nädal 114.-18.09.
1. §17 Välispoliitika
2. Spordipäev

IV nädal 21.-25.09.
1. §18-19 Kultuur- Rühmatöö
2. §18-19 Rühmatöö ettekanded. Otsida loomingu/saavutuste kohta näiteid!

V nädal 28.09.-02.10.
1. §20 Baaside ajastu
2. §21 Esimene Nõukogude aasta

VI nädal 05.-09.10.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab:
-rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadata maailma nende silmade läbi
-analüüsida ajaloo probleeme
-allikaid leida, selekteerida, refereerida, analüüsida ja hinnata
-analüüsida massimeedia informatsiooni
-esitleda info läbitöötamise tulemusi suuliselt, visuaalselt, kirjalikult
-koostada teese, ja uurimusi, kirjutada arutlusi ja töötada kaardiga

Mõistab ja teab:
-ajalooliste ajastute põhisisu ja vaimulaadi
-maailma olulisi kultuurisaavutusi ja kultuuri järjepidevust
-Eesti ajalugu ja selle seoseid maailma ajalooga
-ühiskonnas toimuvaid muutusi ja arengu järjepidevust
-kaasaja globaalprobleemide olemust

Hindamine üles

1.Perioodi jooksul toimub kolm arvestuslikku tööd
2.Tundides hinnatakse tunnitöös osalemist ja koduste ülesannete täitmist
Kolm tunnihinnet võrduvad ühe arvestusliku hindega.
3. Arvestuslikud hinded on kohustuslikud ja puudutud või ebaõnnestunud töö tuleb sooritada kokkulepitud ajal 10 päeva jooksul peale tööde tagastamist.
4.Konsultatsioon teisipäeval kell 14.45-15.30 klassis 409, Järelvastamine kokkulepitud ajal.