Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 11abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 26. august 2015. a. kell 10.25
Muudetud: 26. august 2015. a. kell 10.31

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, III kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õpetamine on sama oluline nagu iga teise võõrkeele õpetamine õpilase mälu, maailmapildi , silmaringi arendamiseks. Tänapäeva noor inimene võib juba kooli ajal sattuda täiesti ootamatult mõnda välisriiki näiteks vahetusõpilaseks. Koos vanematega puhkusereisil olles või klassiekskursioonil võib nooruk vajada suhtlemiseks näiteks saksa keelt. Kõigi nende situatsioonide korral on hea kui oskad erinevaid võõrkeeli. Kesk-Euroopas räägib väga suur protsent rahvastikust saksa keelt. Kuna noorena on keele omandamine kõige lihtsam, siis on kindlasti vaja õppida võõrkeeli juba koolieas. Kui koolieas on pandud alus algteadmistele, siis on hiljem hea tahtmise korral lihtne õpinguid jätkata või kohe antud keelekeskonnas praktiseerima hakata. Erinevate keelte oskus on ka potentsiaalne alus tööjõuturul läbilöömiseks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

III Kursus
1. nädal
01-04-05.09.2015
1. tund
L.14 Wiederholung.Silke Seiffert, Hausfrau.
2. tund
L.14 -c lesen, übers. Übungen- das Adj. mit best. Art.
2. nädal
07.-11.09.2015
1. tund
Wilhelm Schröder, Rentner- Wörter, lesen
2. tund
L.14 Üb. aus dem Ah.
3. nädal
14.09.-18.09.2015
1. tund
L.15 Unsere Freizeit I, das Indefinitpronomen man
2. tund
L.15 Günther, der Sportfan. Satz mit dem Nebensatz.
4. nädal
21.09.-25.09.2015
1. tund
L.15 Nebensätze. Der Gebrauch von "es".
2. tund
L.15-C Erika liest und schreibt gern. Präposition von.
5. nädal
28.09.-02.10.2015
1. tund
L.16 Unsere Freizeit II . Konrad Krämer, der Musiker. Genitiv.
2. tund
Genitivbildung. Übungen.
6. nädal
05.10.-09.10.2015
1. tund
L.16-B Frieda und Leonhard Langfeld haben ein Wohnmobil."sein" im Prät.
2. tund
L.16-c Meinhard und seine Tante.
7. nädal
12.10.-16.10.2015
1. tund
L.16 Was mache ich in meiner Freizeit.
2. tund
Kordav kontrolltöö L.15-16
8. nädal
26.10-30.10.2015
1. tund
Stundenkontrolle (L.15-16 Wörter, Genitiv)
2. tund
L.17 Wie komme ich zur Post? Präpositionen.
9. nädal
02.11.-06.11.2015
1. tund
L.17. Öffnungszeiten. Grundformen der regelmässigen Verben.
2. tund
Es ist schon ziemlich dringend. Grundformen.
10. nädal
09.11.-13.11.2015
1. tund
L.17 Wo ist eine Bushaltestelle? Das Präteritum
2. tund
L.17 Zum Bahnhof oder zum Flughafen? Unregelm. Verben.
11.nädal
16.11.-20.11.2015
1. tund
Wie gehe ich zum Stadtzentrum? (zur Schule , nach Hause). Unreg. Verben.
2. tund
L.17. Den Weg erklären. Unregelmässige Verben.
12. nädal
23.11-27.11.2015
Den weg erklären.
1. tund
L.18 Notruf. Das Perfekt.
Infinitiv mit oder ohne "zu", Übungen
2. tund
Test (Grundformen der unregelm. Verben)
13. nädal
30.11.-04.12.2015
1. tund
Hilfe! Unser Fernseher brennt! Imperativ.
2. tund
Übungen mit Imperativ. Wiederholung des Wortschatzes.
14. nädal
07.12.-11.2015
1. tund
Ein Unfall auf dem Autobahn. Hören und Lesen.
2. tund
Ich fühle mich nicht wohl. Dativergänzung.
15. nädal
14.12.-18.12.2015
1. tund
L.18 Wiederholung. Weihnachten in Estland.
2. tund
Weihnachtslieder.
16. nädal
11.01.-15.01.2016
1. tund
Präteritum- und Perfektübungen.
2. tund
wiederholung zur KA.
17. nädal
18.01.-22.01.2016
1. tund
Kontrollarbeit (Präteritum, Perfekt
2. tund
Über Kontrollarbeiten.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased oskavad:
*rääkida kodutöödest
*kasutada umbisikulist lauset (man Sätze)
*moodustada omastavat käänet ja seda kasutada
* rääkida oma tegemistest vabal ajal
*kasutada oma kõnes kõiki nelja õpitud käänet
*juhatada teed linnaplaani abil
*kasutada vestluses täisminevikku õpitud tegusõnade põhivormidega
*kasutada jutustamisel minevikku

Hindamine üles

Hinne pannakse välja periodi lõpul kirjalike tööde ja suuliste vastuste aritmeetilise keskmise põhjal.
Kirjaliku töö hinne kujuneb vastavalt:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Kui testi tegemisel on õpilane puudunud või õpilane on saanud mitterahuldava hinde, tuleb töö vähemalt 10 päeva jooksul järgi teha lleppides õpetajaga eelnevalt aeg kokku.Kui õpilane on puudunud üle viie korra perioodi jooksul, peab ta tegema perioodi lõpul arvestuse. Järelvastamine on esmaspäeval peale 7 tundi vöi kokkuleppel õpetajaga. Vajalik eelnev registreerimine.