Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 9a, 9b, 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anne Mets

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 16. märts 2015. a. kell 06.48
Muudetud: 16. märts 2015. a. kell 07.09

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

.........et osata kasutada ajalooallikaid, otsida,analüüsida ja kasutada ajalooinfot
.........et osata koostada laiendatud kava ja mõistekaarti,arutlust, ajaloo referaati ning esitada seda suuliselt ja kirjalikult ning ITK vahendeid kasutades
.........et osata töötada kaardiga ja koostada lihtsamaid skeeme
.........et osata end asetada minevikus elanud inimese olukorda

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL 1.Ainekaardi tutvustus. Kolmas maailm.Pärsia lahe piirkond. §27,§27a
2.Lähis-Ida ja Ladina -Ameerika.§27b,§27c
II NÄDAL 1.Nõukogude Liidu lagunemine.§28
2.Idabloki lagunemine.§28a
III NÄDAL 1.Eesti Vabariigi taasiseseisvumine.§29
2.Omariikluse taastamine 1991.§29a
IV NÄDAL 1.Kordamine.
2.KONTROLLTÖÖ NR.4-1
V NÄDAL 1.Maailm 20.saj.lõpul.§30
2.Eesti Vabariik 1991-2004.§31
VI NÄDAL 1.Referaatide kuulamine.Kultuur 20.saj.II poolel.§32
2.Referaadid.
VII NÄDAL 1.Teaduse ja tehnika areng.§32a
2.Igapäevaelu.§32b
VIII NÄDAL 1.21.saj. algus. Mis ohustab maailma.§33
2.KONTROLLTÖÖ NR.4-2
IX NÄDAL 1.Kokkuvõtted.
2.Kordamine. Kursuse lõpetamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab koostada laiendatud kava, mõistekaarti, referaati.
............................ kasutada ajalookaarti ja lugeda skeeme
............................ lahti seletada karikatuure
............................ analüüsida Eesti iseseisvuse taastamist ja Eesti Vabariigi arengut
............................ tuua esile kommunistliku süsteemi kokkuvarisemise põhjusi ja tagajärgi
............................ seletada ja kasutada mõisteid ATLANDI HARTA, EUROOPA LIIT, NATO, BALTI KETT ja LAULEV REVOLUTSIOON
.............. teab, kes olid MIHHAIL GORBATŠOV, BORIS JELTSIN, ARNOLD RÜÜTEL, LENNART MERI, EDGAR SAVISAAR, MART LAAR ja iseloomustada nende tegevust

Hindamine üles

Veerandihinne kujuneb kahest kontrolltöö ja referaadi arvestuslikest hinnetest ja protsessihinnete keskmisest hindest.
KONSULTATSIOON toimub KOLMAPÄEVITI kell 14.45 kabinetis 408.
Järeltöö tuleb sooritada nädala jooksul pärast tööde hindamist konsultatsioonis kokkulepitud ajal.
Hindamise alus: Hinne 5 - 100-90%
4 - 89 -75%
3 - 74 - 50%
2 - 49% ja vähem