Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 15. märts 2015. a. kell 08.11
Muudetud: 15. märts 2015. a. kell 08.11

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

27.03
Liitmise ja lahutamise, korrutamise ja jagamise mäng
http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/maths/activities/mentalmaths.shtml
10.04
Kümnendmurdude korrutamise ja jagamise pranglimine
miksike.ee
17.04
Peastarvutamine
http://www.quia.com/cb/288247.html
24.04
Dupligon - geomeetriliste kujundite dubleerimine
http://www.brainbashers.com/games/dupligon.asp
08.05
Kümnendmurrud
http://mott.edu.ee/mottwiki
15.05
Arvutamine
http://www.primarygames.com/math/quickmath/
22.05
Nuputamine
http://www.ttkool.ut.ee/nuputa/

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Arvuti matemaatikas pannakse arvestuslik poolaasta hinne.Arvuti matemaatikas saadud hinne kantakse koos vastava selgitusega matemaatika hinnetesse.Konsultatsioon toimub esmaspäeviti ruumis 303, kell 14.00-15.00 või